Ödünç Verme

Yetişkinler Okuma Salonu ve Çocuk Bölümünde bulunan Ödünç Verme Bölümünde kullanıcıların kütüphaneye üye kayıtları yapılmakta, evlere kitap verilmekte, geri getirilen kitaplar iade alınmaktadır.
 
                   Üye kaydı ve Ödünç alma ile ilgili genel esaslar : 
 
 
- Üyeler bir defada en fazla 3 kitap alabilir. Gerekli durumlarda bu sayı idarenin izniyle artırılabilir
 
- Eski harfli yazma ve basma eserler, Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük vb.), süreli yayınların (dergi, gazete) son sayıları ile okuyucular tarafından çok sık aranan eserler ödünç verilmez.
  
- Alınan kitapların iade süresi 15 gündür. Kitap okunamadığında bu süre 1 hafta daha uzatılabilir. 
 
- Okuyucularımız kütüphane koleksiyonunda hangi kitapların olduğunu www.koha.ekutuphane.gov.tr internet adresinden tarama yaparak öğrenebilirler.
 
- Üyeler ödünç aldıkları kitapları korumakla yükümlüdür. Ödünç alınan kitaplar kaybedildiğinde okuyucumuz aynısını alacak veya kitap piyasadan bulunamıyorsa rayiç bedel üzerinden tutarını ödeyecektir. (Ciltletilmiş kitaplarda cilt bedeli de fiyata dahil edilecektir.)
 
- Aldığı kitabı bütün uyarılara (mektup, telefon) rağmen getirmeyenler ile sürekli geciktirenlerin üyelikleri süresiz olarak iptal edilir.
 
- Üyelerimize kitaplar ücretsiz olarak ödünç verilir.
 
- Üyelerin değişen kimlik, adres, telefon, e-mail vb. bilgilerini kütüphaneye bildirmeleri gerekir.
 
- Üye ve kimlik kartları başkasına devredilemez, başkasının kartı ile ödünç kitap alınamaz. 
 
- Kütüphanemiz hakkındaki şikayet, dilek ve önerilerinizi kütüphane idaresine bildirebilir veya kütüphanemizin e-posta adresi olan kutuphane20@kultur.gov.tr adresine iletebilirsiniz. 
 
- Kütüphane raflarından alıp incelediğiniz kitapları tekrar yerine koyması için lütfen görevliye teslim ediniz.
 

 

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HALK KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

  

Ödünç verme hizmeti ve kuralları

MADDE 22 – (1) Ödünç verme işleminde aşağıda belirtilen kurallara uyulur:

a) T.C. vatandaşı olan kullanıcılar, sadece T.C. kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

b) En az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar, sadece yabancı kimlik numarasını gösterir belge ile ödünç verme hizmetinden yararlanırlar.

c) Çocuk kütüphaneleri ile çocuk bölümleri on dört yaşına kadar olan çocuklara hizmet verir.

ç) Yazma ve nadir eserler, danışma kaynakları, kullanıcılar tarafından sıklıkla aranan materyaller ile süreli yayınların son sayıları hariç olmak üzere, kütüphane materyali ücretsiz olarak ödünç verilir.

d) Kullanıcılara üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir. Ödünç verme süresi kitaplar için on beş, kitap dışı materyaller için yedi gündür. Bu sayı ve süreler kullanıcıların başvurusu üzerine kütüphane idaresince artırılabilir ancak azaltılamaz.

e) Ödünç alınmış materyalin iade süresi, kütüphaneye önceden bildirmek koşuluyla, aynı süreyle uzatılır. Başka kullanıcılar tarafından önceden ayırtılan materyallerin süresi uzatılmaz.

f) Aranan kütüphane materyali başka bir kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise, geri getirildiğinde ödünç alınmak üzere ön ayırtma yaptırılabilir.

g) Ödünç aldığı materyali zamanında teslim etmeyen kullanıcıya, materyali teslim edinceye kadar yeni materyal ödünç verilmez.

ğ) Ödünç aldığı kitabı zamanında getirmeyen kullanıcıya birer hafta arayla sözlü olarak, e-postayla, telefonla iki ayrı uyarı yapılır. Üçüncü ve son uyarı resmi yazı ile yapılır.

h) Ödünç alınan materyalin, materyali ödünç veren kütüphaneye geri verilmesi esastır. Ancak kullanıcı, materyalin ödünç alındığı ilden farklı bir ilde bulunuyorsa, bulunduğu ildeki il halk kütüphanesine iade edebilir. İadeyi alan il halk kütüphanesi, materyali ait olduğu kütüphaneye gönderir. Bu işlemlerden doğan giderler, iadeyi alan kütüphaneye aittir.

ı) Materyali kullanılamayacak derecede yıpratan, kaybeden ve iade etmeyen kullanıcıya aynı materyal veya yeni basımı aldırılır.

i) Materyalin sağlanmaması durumunda materyalin rayiç bedeli kullanıcı tarafından, Maliye Bakanlığının ilgili birimine ödenir. Ödemeye ilişkin makbuz kütüphaneye teslim edilir.

j) Materyali iade etmeyen veya bedelini ödemeyen kullanıcılar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

(2) Kütüphaneler, temel kütüphane hizmetleri dışında, kullanıcılarına çeşitli olanaklar sunmak amacıyla özgün üyelik sistemleri geliştirebilir.

(3) 18 yaşına kadar olan kullanıcılar, ödünç verme hizmetinden yararlanabilmek için, kütüphaneye ilk başvurularında velisi tarafından imzalanmış yüklenici belgesini ibraz etmek zorundadırlar. 

   
KOHA
Sesli Kİtap
E-Kitap
 
 
HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün
 
 
Facebook -  Twitter'da Biz
 
Mesai Gün ve Saatleri
 
Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18.00                              
 Cumartesi :           09:00 - 13:00
                               14:00 - 18:00

Pazartesi - Cuma Yetişkin Salon 2 ile Ders Çalışma Salonları saat: 22.00 kadar açıktır.
Pazar günü ve Resmi tatillerde kapalıdır.

kutuphane20@kultur.gov.tr   adresine bildirebilirsiniz.
İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 8110 kez gösterilmiştir.